admin 发表于 2014-6-23 16:43:46

【直击世界杯】足球宝贝&章鱼刘14

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
    <title>“乌贼刘”为什么那么冤</title>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=0" />
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
    <meta name="format-detection" content="telephone=no">
      
    <script type="text/javascript">
      document.domain = "qq.com";
      var _wxao = window._wxao || {};
      _wxao.begin = (+new Date());
    </script>
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://res.wx.qq.com/mmbizwap/zh_CN/htmledition/style/client-page1e4a15.css"/>
      <!-->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://res.wx.qq.com/mmbizwap/zh_CN/htmledition/style/pc-page1da716.css"/>
    <!-->
    <link media="screen and (min-width:1000px)" rel="stylesheet" type="text/css" href="http://res.wx.qq.com/mmbizwap/zh_CN/htmledition/style/pc-page1da716.css"/>
    <style>
      body{ -webkit-touch-callout: none; -webkit-text-size-adjust: none; }
    </style>
    <style>
      #nickname{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;max-width:90%;}
                ol,ul{list-style-position:inside;}
      #activity-detail .page-content .text{font-size:16px;}
            </style>
</head>

<body id="activity-detail">
            <img width="12px" style="position: absolute;top:-1000px;" src="http://res.wx.qq.com/mmbizwap/zh_CN/htmledition/images/ico_loading1984f1.gif">
      
      <div class="page-bizinfo">
            <div class="header">
            <h1 id="activity-name">“乌贼刘”为什么那么冤</h1>
            <p class="activity-info">
                <span id="post-date" class="activity-meta no-extra">2014-06-23</span>
                                                <a href="javascript:viewProfile();" id="post-user" class="activity-meta">
                  <span class="text-ellipsis">社会思考</span><i class="icon_link_arrow"></i>
                </a>
                            </p>
            </div>
      </div>
      
      <div id="page-content" class="page-content" lang="en">
            <div id="img-content">
                                    
                        <div class="media" id="media">
            <img onerror="this.parentNode.removeChild(this)" src="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/icictxkD42l6BZG9dj9rhHaPq4rNWteib3qKuanhgic8TnOcU2thQ9CTrpqGicZkd50SfevYYIYf6FK4Oh8CJMc5njA/0" />
            </div>
                        <div class="text"><founder-content><p><p>    人称“反向预测帝”的央视主播刘语熙,前晚在阿根廷对伊朗的比赛中终于“立功”。据说这一段她爆红,全因“贝利的嘴,保罗的腿,刘语熙的着装最奇诡”:世界杯赛,她穿西班牙球衣,卫冕冠军两场就回家了;穿上意大利球衣,蓝衣军团就只能看着哥斯达黎加狂欢。前晚阿伊对决,赛前她穿阿根廷球衣出场,结果阿根廷球员们就拿伊朗无处下嘴;而当她中场休息时脱下阿根廷球衣后,梅西在比赛的最后一刻轰出了世界波!</p><p>    穿谁谁输,刘语熙的“运气”标志着女人终于从克夫克子进化到了克球队的阶段。“乌鸦嘴”命中概率惊人。可真要说起来,我看参与赌波的大多数男球迷,胜率不见得比刘语熙高,只是你输了钱不好意思说,掩盖自己也是个乌鸦嘴、倒霉蛋罢了。</p><p>    刘语熙的“失败”,我看不在于她一身“乌鸦装”,反而是因为她把喜怒哀乐、爱恨好恶全写在脸上穿在身上,等于断了自己评球的“后路”。你看那些老谋深算的男解说员,输与赢,哪个说出来的不是轱辘话———阿根廷可能赢也有可能输,意大利不一定输也不一定赢……严丝合缝、全无把柄。只有业余人士,才会把话说死,把支持哪个队“穿”在身上。</p><p>    看履历,“乌贼刘”确实有点冤。央视别的男解说员,要么是运动员出身,要么与体育渊源深厚有多年专业说球经验。刘语熙以前主持过啥?都是美食婚庆女性旅游节目,去年才开始客串N B A季后赛。把她放到为十几亿人说球的位置上,实在是勉为其难。本来就是一个“陪衬”角色,让电视机前的男球迷感觉多了一个好看的“女朋友”,陪你熬夜而已,你能指望,“女朋友”表现有多专业?</p><p>    “乌鸦嘴”之战,从球王贝利到这次预测英格兰夺冠的德意志银行、理论物理学家霍金,谁也不比刘语熙逊色,而在“足球宝贝”与“足球弃儿”的进退两难中,女人永远是输家。那么这次赢家是谁?我看赢家只有成功挑起球迷G点,让微博“乌贼刘”话题点击量过亿的央视,还有观众关注她穿什么而不是说什么的解说员自己吧。</p><p></p><p></p><p><br/></p><p><img style="float: none;" src="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/icictxkD42l6BZG9dj9rhHaPq4rNWteib3qmdSugJAUq3NqXAfEH5X1TEW7y1GBXDp7nIcEICChiaF9L0ESgnBwMaA/0"/></p><p><img style="float: none;" src="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/icictxkD42l6BZG9dj9rhHaPq4rNWteib3qneq2rwnic8XYicBh4n77R0KHtbLhWTwxTr9AqicKLBB4zCkYEgy8ibWiaIA/0"/></p><p><img style="float: none;" src="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/icictxkD42l6BZG9dj9rhHaPq4rNWteib3qdPEzEr0qHaVIxYwWZHOZlKiae9or672WCAYVrbIw5Lns1iaTvshlGicQg/0"/></p><p><br/></p></p></founder-content><p><br/></p><p><founder-content></founder-content></p></div>
            <p class="page-toolbar" id="js_toobar">
                              <a href="javascript:report_article();" class="page-imform">举报</a>
            </p>
            </div>
                  </div>
            <script type="text/javascript">
      var tid = "";
      var aid = "";
      var uin = "";
      var key = "";
      var biz = "MzA4MjM5MTgwNQ==";
      var mid = "";
      var idx = "";
      var nickname = "社会思考";
      var user_name = "gh_85ffc0c40743";
      var fakeid   = "";
      var version   = "";
      var is_limit_user   = "0";

      var msg_title = "“乌贼刘”为什么那么冤";
      var msg_desc = "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;人称“反向预测帝”的央视主播刘语熙,前晚在阿根廷对伊朗的比赛中终于“立功”。据说这一段她爆红,全因“";
      var msg_cdn_url = "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/icictxkD42l6BZG9dj9rhHaPq4rNWteib3qKuanhgic8TnOcU2thQ9CTrpqGicZkd50SfevYYIYf6FK4Oh8CJMc5njA/0";
      var msg_link = "http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MjM5MTgwNQ==&amp;mid=200631352&amp;idx=1&amp;sn=d16c37749cf9019483b73447bdf3d341#rd";
      var msg_source_url = '';
      var networkType;
      var appmsgid = '' || '';
    </script>
            <script type="text/javascript" src="http://res.wx.qq.com/mmbizwap/zh_CN/htmledition/js//appmsg1e7c54.js"></script>
      <script type="text/javascript">
      if (Math.random() < 0.1){
            var page_endtime = (+new Date());
            var page_time = page_endtime - _wxao.begin;
            var is_link = "1" == "1";
            var oss_key = is_link ? 13 : 14;
            var report_time_url = 'https://mp.weixin.qq.com/misc/jsreport?type=avg&23521_' + oss_key + '=' + page_time + '&23521_15=1&23521_16=1&23521_17=3&23521_15|23521_16|23521_17=1&r=' + Math.random();
            var _img = new Image(1, 1);
            _img.src = report_time_url;
      }
    </script>
    </body>
</html>

页: [1]
查看完整版本: 【直击世界杯】足球宝贝&章鱼刘14